Peltomaa, J. (2017) ”Vesihuollon moninaiset merkitykset”, Alue ja Ympäristö, 42(2), ss. 102-104. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64799 (Viitattu: 25elokuuta2019).