Tennberg, M. ja Vola, J. (2014) ”Myrskyjä ei voi hallita: Haavoittuvuuden poliittinen talous”, Alue ja Ympäristö, 43(1), ss. 73–84. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64806 (Viitattu: 28heinäkuuta2021).