Lukkarinen, J. (2017) ”The scalar politics of sustainability: Bioenergy sustainability criteria and the rescaling of environmental governance in Europe”, Alue ja Ympäristö, 46(2), ss. 4-17. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/68850 (Viitattu: 8elokuuta2020).