Hannikainen, M. O. (2019) ”"Kaikki eivät halua kaatopaikkaa": - tapaustutkimus Laajalahden kaatopaikasta”, Alue ja Ympäristö, 48(1), ss. 68-84. doi: 10.30663/ay.70115.