Hellén, A. E. (2019) ”Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla”, Alue ja Ympäristö, 48(1), ss. 85-100. doi: 10.30663/ay.71010.