Vaden, T., Lähde, V., Majava, A., Toivanen, T., Eronen, J. T. ja Järvensivu, P. (2019) ”Onnistunut irtikytkentä Suomessa?”, Alue ja Ympäristö, 48(1), ss. 3–13. doi: 10.30663/ay.76338.