Haapasalo, T. (2020) ”Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta”, Alue ja Ympäristö, 49(1), ss. 87–104. doi: 10.30663/ay.82460.