Salmi, A., Karttunen, E. ja Quarshie, A. (2019) ”Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen”, Alue ja Ympäristö, 48(2), ss. 38–54. doi: 10.30663/ay.83361.