Tiikkaja, H. ja Liimatainen, H. (2020) ”Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 130–144. doi: 10.30663/ay.89074.