Happonen, J., Heiskanen, E., Matschoss, K. ja Mikkonen, I. (2020) ”Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena: Analyysi empiirisestä interventiosta”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 66–82. doi: 10.30663/ay.91705.