Tukiainen, H. (2020) ”Geodiversiteetin ja biodiversiteetin välinen yhteys eri mittakaavoissa pohjoisilla alueilla: Merkitys luonnonsuojelulle”, Alue ja Ympäristö, 49(1), ss. 126-130. doi: 10.30663/ay.91715.