Halonen, M. (2020) ”Jälkiteolliset luontoarvot ja materialismit metsätalouden muokkaamassa maisemassa”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 44–65. doi: 10.30663/ay.94540.