Janhonen, K., Mattila, M., Mesiranta, N., Kouhia, A., Autio, M. ja Narvanen, E. (2020) ”Kohti kestävää kuluttamista: Materiaalitaju kuluttajien ja materiaalien aktiivisen suhteen hahmottajana”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 4–21. doi: 10.30663/ay.95358.