Hyvärinen, P. (2020) ”Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 22–43. doi: 10.30663/ay.97101.