Ala-hulkko, T. (2020) ”Paikkatietopohjaiset saavutettavuusmenetelmät ekosysteemipalveluiden ja -antipalveluiden kartoittamisessa”, Alue ja Ympäristö, 49(2), ss. 194–197. doi: 10.30663/ay.99399.