[1]
J. Lyytimäki ja P. Pihkala, ”Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä”, A&Y, vsk. 50, nro 2, ss. 186–192, joulu 2021.