[1]
U. Saastamoinen, R. Paloniemi, H. Lehtiniemi, I. Oinonen, ja J. Närhi, ”Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta”, A&Y, vsk. 51, nro 1, ss. 147–163, kesä 2022.