[1]
H. Laako, ”Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä”, A&Y, vsk. 51, nro 2, ss. 65–85, tammi 2023.