[1]
S. Häyrynen, A. Mustonen, ja E. Salmivuori, ”Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa”, A&Y, vsk. 52, nro 2, ss. 99–120, joulu 2023.