[1]
A. Puupponen, A. Paloviita, T. Kortetmäki, ja T. Silvasti, ”Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa”, A&Y, vsk. 45, nro 1, ss. 39-54, tammi 2016.