[1]
E. Asikainen, ”Asukkaat lähiöluonnon osallisina”, A&Y, vsk. 40, nro 1, ss. 29-41, tammi 2011.