[1]
R. Lundman, ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa”, A&Y, vsk. 41, nro 1, ss. 3-13, tammi 2012.