[1]
P. Bäcklund ja K. P. Kallio, ”Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa”, A&Y, vsk. 41, nro 1, ss. 40–53, tammi 2012.