[1]
E. Heikkilä, ”Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa”, A&Y, vsk. 41, nro 1, ss. 145–147, tammi 2012.