[1]
V. Kinnunen, ”Tulevaisuuksien muotoilua Lapin varhaisessa seutusuunnittelussa”, A&Y, vsk. 47, nro 1, ss. 31-49, kesä 2018.