[1]
A. E. Hellén, ”Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla”, A&Y, vsk. 48, nro 1, ss. 85-100, kesä 2019.