[1]
T. Haapasalo, ”Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta”, A&Y, vsk. 49, nro 1, ss. 87–104, kesä 2020.