[1]
H. Tiikkaja ja H. Liimatainen, ”Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä”, A&Y, vsk. 49, nro 2, ss. 130–144, joulu 2020.