[1]
P. Hyvärinen, ”Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma”, A&Y, vsk. 49, nro 2, ss. 22–43, joulu 2020.