Saastamoinen, U., R. Paloniemi, H. Lehtiniemi, I. Oinonen, ja J. Närhi. ”Ekologinen Siirtymä Ja Valtasuhteiden Muutos: Helmi-elinympäristöohjelman Vaikutusten Arviointi Osana Biodiversiteettipolitiikan Murrosta”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 51, nro 1, kesäkuuta 2022, ss. 147–163, doi:10.30663/ay.113899.