Laako, H. ”Erämaiden Omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya Ekologisena Rajamaana Ja -vyöhykkeenä”. 2022. Alue Ja Ympäristö, vsk. 51, nro 2, tammikuuta 2023, ss. 65-85, doi:10.30663/ay.119501.