Takala, T. ”Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia”. 2022. Alue ja Ympäristö, vsk. 51, nro 2, tammikuuta 2023, ss. 124-3, doi:10.30663/ay.120749.