Häyrynen, S., A. Mustonen, ja E. Salmivuori. ”Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa”. 2023. Alue ja Ympäristö, vsk. 52, nro 2, joulukuuta 2023, ss. 99–120, doi:10.30663/ay.130499.