Sorvali, J., J. Lyytimäki, A. Lähteenmäki-Uutela, S. Huttunen, E. Inkilä, M. Weckroth, ja S. Tuulentie. ”Reiluus puntarissa: Kuusamon tuulivoima- ja kaivossuunnitelmat alueellisina kestävyyskiistoina oikeudessa, mediassa ja mielipiteissä”. Alue ja Ympäristö, vsk. 52, nro 2, joulukuuta 2023, ss. 67–88, doi:10.30663/ay.137810.