Puupponen, A., A. Paloviita, T. Kortetmäki, ja T. Silvasti. ”Suomalaisen Ruokaturvan Ulottuvuudet. Sisällönanalyysi Ruokaturvasta Julkisissa Asiakirjoissa”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 45, nro 1, tammikuuta 2016, ss. 39-54, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681.