Asikainen, E. ”Asukkaat lähiöluonnon Osallisina”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 40, nro 1, tammikuuta 2011, ss. 29-41, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496.