Silvasti, T. ”Riittääkö Ruoka?”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 40, nro 1, tammikuuta 2011, ss. 63-69, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64500.