Ikonen, H.-M. ”Kohtaamisia Palvelutaloudessa”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 40, nro 1, kesäkuuta 2017, ss. 87-90, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64506.