Ikonen, H.-M. ”Kohtaamisia Palvelutaloudessa”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 40, nro 1, tammikuuta 2011, ss. 87-90, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64506.