Lundman, R. ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen Leikin Ja Kaupunkitilan Vuorovaikutteisuus Turku365-Taidehankkeessa”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 41, nro 1, tammikuuta 2012, ss. 3-13, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712.