Bäcklund, P., ja K. P. Kallio. ”Poliittinen Toimijuus Julkishallinnon Lapsi- Ja Nuorisopoliittisessa Osallistumisretoriikassa”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 41, nro 1, tammikuuta 2012, ss. 40-53, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64715.