Ibert, O. ”Tiedon Jalostaminen Tilassa Ja Ajassa”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 41, nro 1, tammikuuta 2012, ss. 142-3, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64728.