Heikkilä, E. ”Somalien Ja venäläisten Asumistoiveet Etnisen Segregaatiokehityksen Valossa”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 41, nro 1, tammikuuta 2012, ss. 145-7, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731.