Mäkinen, T. ”Kalankasvatus Ja Kalojen Suojelu”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 41, nro 2, syyskuuta 2012, ss. 101-5, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64756.