Salminen, J. ”Tila Symbolisen Kamppailun Kohteena: Tapaus Ideapark”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 42, nro 1, tammikuuta 2013, ss. 25-36, https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64765.