Hellén, A. E. ”Kielimaiseman Vaikutus Maahanmuuttajien Liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 48, nro 1, kesäkuuta 2019, ss. 85-100, doi:10.30663/ay.71010.