Santaoja, M., ja T. yliopiston liepeiden lounaskol . ”Normipaikka, Normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat?”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 47, nro 2, joulukuuta 2018, ss. 59-65, doi:10.30663/ay.75026.