Konttinen, E. J. ”Huolellinen Tutkimus Argumentoinnista Turvekiistoissa”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 48, nro 1, kesäkuuta 2019, ss. 150-2, doi:10.30663/ay.76002.