Haapasalo, T. ”Antroposentrismistä Ekosysteemiseen Ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen Tutkimus kalastuslainsäädännön Tavoitteiden Muutoksesta”. Alue Ja Ympäristö, Vsk. 49, nro 1, kesäkuuta 2020, ss. 87-104, doi:10.30663/ay.82460.