Hyvärinen, P. ”Sienestystä Pohjoisilla Puupelloilla: Metsien Moninaiset Taloudet Ja Plantaasiosentrismin Ongelma”. Alue Ja Ympäristö, vsk. 49, nro 2, joulukuuta 2020, ss. 22-43, doi:10.30663/ay.97101.